hjem

Ressurssparing med åpne kildekodeløsninger i skolen

— SLX Debian Labs (oktober 2005)

Denne rapporten viser erfaringer fra sentralisert drift av Skolelinux og utvikling av åpne kildekodeløsninger i fem norske kommuner og fylkeskommuner. Den belyser hva systemene koster, hvordan kommunene har bygd ut datanett i skolene, hva slags utstyr som brukes, og hvordan IT-driften er organisert. Tilsammen omfatter undersøkelsen 234 skoler, 33.000 klientmaskiner, og 101.000 brukere.

Rapporten er en leveranse til Utdannings- og forskningsdepartementet i et større arbeide med å forbedre IKT-løsningene i norsk utdanning.

*) OpenDocument er en åpen standard for elektroniske dokumenter anbefalt av EU. Standarden støttes av 14 forskjellige kontorprogram på de fleste plattformer som Mac, Linux, *BSD, Sun, og Windows. En av disse er OpenOffice versjon 2.0. Last ned.

Bakgrunnsmateriale


Knut Yrvin
hjem
$Id: ressurssparing.html,v 1.0 2005/10/20 18:34:22 knuty Exp $